De Kuko-eieren


• Albumnummer: 59• Jaar van uitgifte: 1973

• Aantal pagina's: 46 + 6


De Miekes zijn ongerust over het feit dat ze geruime tijd niets van professor Gobelijn hebben gehoord. Samen met Jommeke en Filiberke trekken ze naar Gobelijns huis. Ze vinden hem bewusteloos op de grond. Wanneer ze hem bij zijn positieven brengen en een raam openzetten voor wat frisse lucht, reageert de professor paniekerig. De professor doet immers een experiment met eieren en het minste zuchtje laat een ei ontploffen. In de eieren zit net als bij een oester een parel. Samen met de professor brengen Jommeke en Filiberke wat later enkele eieren naar Japan. Professor Kuko, een collega van Gobelijn, werkt mee aan dit experiment. Onderweg naar de luchthaven komen ze in een file terecht.
Bij een rijkswachtcontrole wordt de wagen van Gobelijn doorzocht en ontploffen de eieren. Anatool staat ook in de file en slaat alles gade. Hij is uiteraard geïnteresseerd in deze uitvinding. Tijdens de tweede tocht naar Japan maakt Anatool twee eieren buit. Door zijn onvoorzichtigheid ontploffen ze echter. Wanneer Gobelijn en z'n vrienden bij professor Kuko aankomen blijkt dat Gobelijn reeds eieren naar hem had opgestuurd, maar dat was hij vergeten.

In dit album zijn ook nog 6 gags na het eigenlijke verhaal afgedrukt.
Per pagina is één gag weergegeven.

Mocht je in het bezit zijn van de 'eerste druk' dan zal het albumnummer op de cover '58' zijn. Bij herdruk in de 'nieuwe look' is dit gecorrigeerd naar '59' waarmee het vervolgverhaal van de album '57 en '58' qua nummering elkaar opvolgen.