De blauwe grot


• Albumnummer: 139• Jaar van uitgifte: 1987

• Aantal pagina's: 40


Een Propere Voet komt Jommeke opzoeken om zijn hulp te vragen bij het ontsluieren van een groot geheim. Jommeke en Filiberke trekken op tocht naar de geheimzinnige blauwe grot. De grot ligt wel in het gebied van de indianenstam der Vierkante Koppen. Jommeke en Filiberke worden gevangen genomen. Hun leven kunnen ze redden door het geheim van de blauwe grot te ontsluieren. Eens bij de grot aangekomen vinden ze er voorhistorische dieren. Wanneer Jommeke en Filiberke levend weerkeren worden ze van het vertellen van leugens verdacht. Ze komen aan de totempaal te staan. Met de hulp van Flip kunnen ze ontsnappen. Met een vlot trekken ze terug naar de grot. Plots verschijnt professor Gobelijn als redder in nood met de vliegende bol en kunnen ze huiswaarts keren.