Het meermonster


• Albumnummer: 151• Jaar van uitgifte: 1989

• Aantal pagina's: 46


Mic Mac Jampudding wordt gekidnapt. Een dubbelganger trekt zijn kleren aan. Arabella belt Jommeke op en vraagt hem om dringend te komen. Jampudding blijkt nu zeer vreemd gedrag te vertonen en heeft Arabella buitengezet. Jommeke heeft al vlug door dat het hier om een dubbelganger gaat. Flip trekt op onderzoek en wat later kan de echte Jampudding bevrijd worden. Mic Mac Jampudding tracht nu zelf uit te vissen wat er aan de hand is. De dubbelganger kan echter ontsnappen. Flip waarschuwt Jommeke en zijn vrienden. Via een onderaardse gang komen ze in een ruimte nabij het Duivelsmeer terecht. Hun verbazing is groot wanneer ze er een dinosaurusachtig dier zien dat ligt te slapen. Het dier lijkt wel zeer sterk op het monster uit de diepte. Jommeke en zijn vrienden worden plots door de kidnappers bedreigd. Het dier ontwaakt en komt dreigend opzetten. De kidnappers slaan op de vlucht. Het dier herkent zijn oude vrienden. De goede afloop wordt gevierd met pudding met jam.