School op stelten


• Albumnummer: 282
   Scenario: Gerd Van Loock / Philippe Delzenne
   Tekeningen: Gerd Van Loock / Philippe Delzenne
   Inkleuring: Agnes Nys
• Jaar van uitgifte: 2016 ↣ 3 augustus

• Aantal pagina's: 18 + 30


1. Meester Gobelijn
Op school krijgt klas vijf, waar Jommeke en zijn vrienden zitten, te horen dat meester Solie een skiongeval heeft gehad en een tijdje afwezig zal zijn. Een vervanger is niet direct te vinden. Jommeke stelt een uitstekende vervanger voor, Professor Gobelijn.
De professor heeft het eerst niet zo goed begrepen en komt als student uitgedost naar de school. Snel wordt toch duidelijk dat hij de nieuwe meester is. De eerste lessen verlopen enigszins chaotisch. Hij probeert zelfs de ingewikkelde relativiteitstheorie van (Alfons) Einstein uit te leggen. Tot overmaat van ramp komt ook nog de schoolinspectie langs. Gobelijn heeft intussen zijn leeringen wat van zijn beroemde wijsheidsdrank gegeven. De inspecteur neemt ook een slok met als resultaat dat hij zich als een kleuter gedraagt. Gelukkig werkt het drankje maar korte tijd.
Het laatste wapenfeit van meester Gobelijn is een mislukte scheikundige proef die het klaslokaal in de lucht laat vliegen. Maar de inspecteur, terug bij zijn positieven, heeft goed nieuws voor de heropbouw van de klas. Meester Solie krijgt tot slot nog een kaartje van zijn leerlingen met de boodschap dat hij maar vlug beter moet worden en dan naar zijn spiksplinternieuw lokaal kan komen.


2. Anatool op school
De moeders van Anatool, Kwak, Boemel en Smosbol zitten samen en hebben het over hun zonen. Al snel ontstaat een felle discussie. Na enkele doorslaggevende argumenten wordt een idee van Anatools moeder aanvaard. De zonen moeten maar eens naar school en bewijzen wie de slimste is. Jommeke en zijn vrienden zullen als lesgevers ingeschakeld worden.
In een omgebouwde stal, op het domein van boer Snor, wordt het schooltje ingericht.
Filiberke start er met een eerste les rekenen. Het loopt niet vlotjes. Bij Jommeke, met een les natuurkunde, is het eveneens een stroeve gang van zaken en komt Anatool stilaan als pestkop uit de bus. De turnles bij Rozemieke geeft meteen aan dat de heren absoluut niet in goede conditie zijn. Bij Annemieke, in de les Nederlands, wordt snel duidelijk dat er veel werk aan de winkel is betreffende het taalgebruik. Anatool krijgt op de eerste lesdag al een nota mee naar huis. Zijn moeder is bijzonder boos. Ook moeten de andere moeders hun zonen snel tot de orde roepen wat huiswerk betreft.
De tweede lesdag is een studiedfag op de boerderij. Anatool weet zich niet echt te gedragen en krijgt ezelsoren opgezet. Kwak, Boemel en Smosbol doen echt wel hun best.
De vier leerlingen krijgen vervolgens als opdracht een toneeltje in elkaar te steken met wat ze leerden in de les geschiedenis. Anatool ligt weer dwars en beweert dat hij op de grote toets, die nog gaat komen, wel de meeste punten zal halen. De tussentijdse toetsen laten echter iets anders vermoeden. Een rapport met een 1/10 doet bij Emmerance de moed in de schoenen zakken. Anatool gaat op zoek naar een oplossing. Bij toeval ontdekt hij een bijzonder boekje. Het is een spiekgids met 101 spiekmethodes. Ook steelt hij nog bij Jommeke de examenvragen.
De dag van het examen is aangebroken. Filiberke neemt het toezicht voor zijn rekening maar dut toch eventjes in. Anatool slaat nu zijn slag en spiekt er op los. Na het examen ontdekt Flip dat er iets niet pluis is met het schoolmateriaal van Anatool. Bij de prijsuitreiking wordt hij ontmaskerd met het nodige bewijsmateriaal. Kwak en Boemel hebben de beste punten behaald en krijgen als beloning alle albums van Jommeke. Het spiekgidsboekje wordt vernietigd. Anatool krijgt een flinke bolwassing van zijn moeder en Kwak, Boemel en Smosbol, die mee komt lezen, genieten volop van de Jommekesverhalen.

EXTRA WEETJES

1 De cover van dit album is eigenlijk een echt schoolbord waar
   je kan op schrijven met krijt.

2 Meester Solie is eigenlijk niemand minder dan de webmaster van
   deze website.

3 Het spiekboekje dat Anatool gebruikt bestaat wel degelijk
   en werd geschreven door de webmaster.

4 Er werd een tekenwedstrijd gehouden waarbij de schoolgaande jeugd
   kon wedijveren om de mooiste krijttekening te maken.