TAALCREATIVITEIT BIJ NAAMGEVING IN DE VERHALEN

Het begint eigenlijk bij Jommeke zelf. We weten immers dat Jef Nys zijn Jommeke noemde naar een dorpsfiguur, genaamd 'Guillaume'. Deze voornaam wordt zowat doorheen heel Vlaanderen herleid tot 'Jomme'. Een kleine 'Guillaume' wordt dan vanzelfsprekend 'Jommeke'.

Ook vinden we bij andere personages, hoofdzakelijk nevenfiguren, een link naar een vervlaamste versie van een naam, een aparte samenstelling of een verbastering die naar een totaal anders iets verwijst met een leuk knipoogje.
Men kan zich bovendien ook de vraag stellen: "Werd eerst een stripfiguur ontworpen en dan van naam voorzien of is het omgekeerd in zijn werk is gegaan?"