Jommeke is nog steeds de stripfiguur die samen met zijn vriendjes heel wat lezertjes en lezers uren ontspanning bezorgt. De eenvoudige vertelstijl, het zo goed als ontbreken van agressieve situaties en wapens, de vindingrijkheid om problemen op te lossen en de nodige humor zijn wellicht de grote krachten die achter al deze verhalen schuil gaan.
Nu Jommeke al een stuk meer dan een halve eeuw jong is en er zo'n 58 miljoen albums (2012) verkocht zijn sedert het verschijnen van zijn eerste avontuur, zijn alle belevenissen de afgelopen jaren eens grondig uitgespit.
In al die albums heeft Jommeke, samen met zijn vrienden, zowat een reis om de hele wereld gemaakt, de raarste uitvindingen van professor Gobelijn binnen de perken trachten te houden en de niet aflatende slechte figuren een lesje geleerd.

Uit al die verhalen is nu heel wat materiaal verzameld over wat u misschien nog niet wist of al altijd wilde weten. Het resultaat van dit opzoekings- en selectiewerk vindt u terug binnen deze website.

Er is uiteraard naar gestreefd om een zo volledig mogelijk beeld samen te stellen betreffende wetenswaardigheden, belevenissen, personages, uitspraken, uitvindingen, vervoermiddelen, verre bestemmingen ...
Deze website, die als naslagwerk of historisch archief kan beschouwd worden, is gebaseerd op de informatie die terug te vinden is in de albumreeks zoals die in eerste druk (uitgave) werd gepubliceerd. Wat de herdrukken betreft zijn enkel een te downloaden albumcovers-overzicht en een foutenrubriek opgenomen.
Ook van de schitterende potloodtekeningen van de belangrijkste hoofdfiguren, die bij een aantal albums als extra werden aangeboden, kan u, in weliswaar verkleinde vorm, genieten wanneer u de biografie van de betreffende figuur doorleest.

De Jommekesboeken die verschenen zijn naast de reeks, we denken hierbij aan de diverse uitgaven van vakantie-, winter- en spelboeken en 'De lustige kapoentjes' ... zijn ter informatie in beperkte vorm opgenomen en verwerkt.
De kortverhalen hebben ook nog een pak extra info opgeleverd en hebben een apart overzichtje binnen de albumgalerij gekregen. Enkele verhaaltjes kregen enige extra aandacht vanwege een uniek gebeuren of hun verband met de digitale wereld. Het betreft hier 'De eclips met Jommeke' in verband met de totale zonsverduistering (11 augustus 1999), het verhaal uit Jommeke's Internetboek 'Het @-virus', 'Eurotool' uit Jommeke en de Euro en 'Nog lang zal hij leven' uit het Winterboek 2005 (ter gelegenheid van 50 jaar Jommeke).
Ook nog opgenomen zijn extraatjes met info over: 'De lotgevallen van Jef Neus', 'Amedeus en Seppeke' - de voorlopers van Jommeke -, de postzegel, de film, een heus Jommekeslied en uiteraard een biografisch hoofdstuk betreffende geestelijke vader Jef Nys himself. En zelfs curiosa zoals een 'chocoladen Jommeke', 'Jommeke in andere strips', Jommeke in Lego ... en nog veel meer.

Maar het stopt uiteraard nog altijd niet! Jommeke is meer dan springlevend. De website blijft zodoende de nodige updates krijgen bij het verschijnen van nieuwe albums, speciale evenementen, interessante weetjes ...

Voor wie Jommeke en de andere stripfiguren (nog) beter wil leren kennen of om het geheugen even op te frissen van de echte kenner(s), is deze informatie wellicht welkom.

Hopelijk vindt u dit een aangenaam aanvullend multimedia-instrument naast al de spannende avonturen van deze jeugdige held en zijn vrienden.

Ed Solie
Hombeek,  en later ...