JOMMEKE LEEST STRIPS

Als stripheld leest Jommeke zelf ook wel eens wat.


      • Jom en de bal ↣ AVI Start - Enkele weken leeservaring.
      • Jom in het bos ↣ AVI M3/AVI 1 - Midden eerste leerjaar.
      • Jom zoekt de schat ↣ AVI M3/AVI 1 - Midden eerste leerjaar.
      • Jom en de hoed ↣ AVI E3/AVI 2 - Einde eerste leerjaar.
      • Fil maakt een grap ↣ AVI M4/AVI 3 - Midden tweede leerjaar.
      • Jom en de vliegende bol ↣ AVI E4/AVI 4 - Einde tweede leerjaar.

2018/2019
Aanloop naar school ...

      • Leer je met ons schrijven? ↣ Eerste schrijfoefeningen (6+).
      • Leer je met ons schrijven? ↣ Leuke schrijfoefeningen (7+).
      • Leer je met ons rekenen? ↣ Eerste rekenoefeningen (6+).
      • Leer je met ons rekenen? ↣ Leuke rekenoefeningen (7+).
      • Schrijf en reken je mee? ↣ Ik leer schrijven en rekenen (6+).
      • Schrijf en reken je mee? ↣ Ik kan al schrijven en rekenen (7+).

Deze oefenblokken bevatten elk 32 leuke én leerrijke spelletjes, die de respectievelijke schrijf-, reken- en telvaardigheden verder inoefenen. Deze boeken zijn speciaal ontwikkeld voor kleuters uit de derde kleuterklas en bollebozen in het eerste leerjaar. Cijfers en wiskundige begrippen, de eerste sommen, de eerste oefeningen in schrijfvaardigheid tot de eerste letters helemaal zelf schrijven: alles komt aan bod. De oerherkenbare Jommeke-illustraties maken al dat tel-, reken- en schrijfwerk extra leuk!
2019
Leren lezen Uitbreiding van de beschikbare titels.


      • Jom aan zee ↣ AVI Start - Enkele weken leeservaring.
      • Jommeke - Waar zijn de dieren? ↣ AVI E3/AVI 2 - Einde eerste leerjaar.
      • Jommeke - De groenstraler ↣ AVI M4/AVI 3 - Einde tweede leerjaar.
      • Jommeke - Jom en de vliegende bol ↣ AVI E4/AVI 4 - Einde tweede leerjaar.
      • Jommeke - Spoken in het kasteel ↣ AVI E4/AVI 4 - Einde tweede leerjaar.
2022
Mijn grote AVI-leesboek.
      • AVI-Leesboek ↣ AVI 1 - 3 / M3-E3-M4.
Ook begin jaren negentig van vorige eeuw deed Jommeke al zijn best om het lezen te leren!