DIEFSTAL

§1 Samen met Smosbol (een niet al te snugger figuur) steelt hij een diamanten halssnoer. Hij kan maar net uit de handen van de politie blijven en moet het stellen zonder buit.
Album: 47

§2 Na afluistering van een onderneming die Jommeke en zijn vrienden plannen, zet hij alle middelen weer in om de buit, een zilveren giraf, binnen te halen. Vermomd als ezeldrijver kan hij het plan (weliswaar vals) stelen. Wat later zet hij Jommeke en zijn vrienden zelfs gevangen. Uiteindelijk lijkt de overwinning binnen was er niet de regen geweest die alles verknoeide en hem samen met Smosbol en de zilveren giraf in een kratermeer doet belanden.
Album: 48

§3 De hoeveelheid goud die zich in een gezonken schip bevindt wil hij maar al te graag hebben. Zelfs zijn vermomming als kapitein draagt er ook niet toe bij om de hele zaak in zijn voordeel te laten keren. Hij steelt een motorboot om zijn hachje te redden.
Album: 50

§4 Hij steelt de auto en de uitvinding van professor Gobelijn. De uitvinding geeft de mogelijkheid om als mens zich door de lucht te begeven. Hij wil hiermee een zak goud inpikken die op een zeer moeilijk bereikbare plaats, langs een rotswand, hangt. Wanneer de techniek van Gobelijns uitvinding hem in de steek laat is deze poging ook weer verijdeld.
Album: 54

§5 Hij steelt twee eieren met daarin een parel. Helaas voor hem ontploffen de eieren en zinkt ook nog het bootje waarin hij zit.
Herdruk ↣ Hij steelt parelvloeistof bij professor Kuko. Door een nalatigheid wordt hij snel ontmaskerd.
Album: 59

§6 Hij steelt geheime plannen, betreffende een anti-atoombom-bom, bij professor Gobelijn. Het stelen doet hij in opdracht van de geheime organisatie 'de Gele Spin'. Zijn codenaam is ZB324.
Album: 68

§7 Hij steelt de robot Melanie. De diefstal gaat gepaard met geweldpleging. Met behulp van de robot overvalt hij een geldtransport en wat later steelt hij in New York een diamant uit een tentoonstelling. Uiteindelijk loopt alles weer mis en is vluchten en zich verbergen de enige mogelijkheid om te ontsnappen aan de politie.
Album: 95

§8 Hij heeft een straalmotortje bij professor Gobelijn gestolen. Met behulp van dit motortje en zijn vermomming als vampier tracht hij zijn slachtoffers te beroven van hun juwelen.
Album: 102

§9 Hij kraakt de brandkast van Kwak en Boemel maar komt bedrogen uit. De brandkast was immers leeg.
Album: 111

§10 Hij steelt het fameuze gekkengas van professor Gobelijn. Met dit gas maakt hij een bankbediende gek en gaat aan de haal met een pak geld. Uiteindelijk kan zijn pleegmoeder hem weer tot de orde roepen.
Album: 133

§11 Een vliegende fiets steelt hij van Jommeke. Vervolgens steelt hij de schat van de baron waar hij pas één dag werkt. Een nogal onhandige manier van fietsen maakt voorlopig een einde aan zijn oneerlijk gedrag.
Album: 148(1)

§12 Bij de gravin van Stiepelteen steelt hij een echte Picasso en vervangt deze door een zelf geschilderde kopie. Razend kwaad zijn is zijn lot wanneer hij uitgemaakt wordt voor iemand die stapelgek is.
Album: 148(2)

§13 Hij steelt een robot-Jommeke bij professor Gobelijn. Hij laat de robot allerlei vandalisme uit halen en berooft zelfs een bank. Het resulteert in opsluiting in de gevangenis.
Album: 155

§14 Hij steelt een goudklomp van de koningin van Kachar El Nachar. Hij kan wel overmeesterd worden door Jommeke en zijn vrienden. Een week gevangenis is zijn lot.
Album: 157

§15 Hij steelt samen met Kwak en Boemel een koe in opdracht van de directeur van een melkfabriek. Wanneer later een en ander begint mis te lopen is vluchten nog de enige oplossing.
Album: 159

§16 Hij steelt de vliegende bol om zo zijn eindbestemming te bereiken. Het einddoel is immers het inpikken van een goudschat. Een spook zorgt voor het op vlucht slaan zonder buit.
Album: 161

§17 Hij steelt een zwaard van Jommeke, vervolgens een luchtballon op de grote markt te Sint-Niklaas en wil zich tot slot nog de schat van ridder Reinoud toeëigenen. Met een smoes van Jommeke en Filiberke wordt hij samen met Kwak en Boemel opgesloten.
Album: 174

§18 Uit het museum steelt hij de pruik van Don Juan en paradeert er later mee om zo een rijke vrouw aan de haak te slaan. Alles loopt gesmeerd tot een haarwasbeurt er voor zorgt dat de vrouw haar blinde verliefdheid plots verdwijnt en omslaat in woede. Afdruipen is het enige wat hem rest.
Album: 186

§19 Hij steelt de magische spiegel van Marie. Zijn doel is gericht op het plegen van inbraak met diefstal. Bij een eerste inbraak loopt het reeds fout en geraakt hij de spiegel kwijt.
Album: 191

§20 Een poging tot diefstal van de schat van een zekere Evrardus Stekkebeen wordt door Jan Haring verijdeld. Een nat pak is zijn lot en straf.
Album: 200

§21 En kubus met speciale chip voor satellieten tracht hij in zijn bezit te krijgen. Twee pogingen mislukken. Zelfs de samenwerking met een spionne levert niets op.
Album: 204

§23 Hij steelt het Jommekesalbum 'Jommeke in de Far West' in de krantenwinkel bij Mie Gazet. Tevens steelt hij ook nog het hoofd van een kartonnen Jommeke. Later in het verhaal beweert hij dan nog dat hij voor het album heeft betaald.
Album: 211

§22 Hij tracht het goud, dat de Propere Voeten hebben gevonden, te bemachtigen met de hulp van Kwak en Boemel. Tevens steelt hij ook nog de vliegende bol van professor Gobelijn.
Album: 211

§24 Hij steelt Gobelijns formules van het limonadedrankje dat gemaakt wordt op basis van het stuifmeel van de limonadelelies. Maar Kwak en Boemel kunnen hem het document ontfutselen. Hij komt nogmaals van een kale reis thuis.
Album: 212

§25 Hij steelt, op een nacht, het laserherstelapparaat uit het huis van Gobelijn. Hij doet dit samen met de hulp van Smosbol.
Album: 228

§26 Hij tracht het gouden beeld van de sherpa's te stelen door het te smelten. Helaas voor hem zijn Jommeke en zijn vrienden paraat om dit te verhinderen. Hij moet zelfs van de dood gered worden tijdens zijn vluchtpoging.
Album: 228

§27 Hij rooft juwelen en goudstukken. (Jommeke heeft dit enkel gedroomd)
Album: 245

§28 Hij steelt een parfumflesje met het oké-parfum bij professor Gobelijn.
Album: 249

§29 Hij ontfutselt geld bij een rijke weduwe nadat hij haar met het oképarfum bedwelmd heeft. De weduwe geeft hem wel het geld, maar daar zij onder invloed is van het parfum, is ze niet in staat zich rekenschap te geven van haar daad.
Album: 249

§30 Hij steelt het zilverwerk uit het museum te Bokrijk, maar loopt er niet erg ver mee weg en wordt ingerekend. Als straf wordt hij aan de schandpaal geketend.
Album: 251

§31 Hij steelt peperdure diamanten van graaf van Grabbelgem. Gelukkig is er Tobias om hem te ontmaskeren.
Album: 257

§32 Hij steelt Storm, de bestuurbare meeuw, en schakelt de vogel in om niets vermoedende strandgebruikers te bestelen. Jommeke kan met de hulp van een agent dit oneerlijk gedrag stoppen. Hij kan wel ontsnappen.
Album: 259

§33 Eens de titel van Prins Carnaval, op onrechtmatige manier verkregen, en ook de sleutel van het gemeentheuis in handen wordt de gemeentekas gestolen, maar ... de gevangenis wordt de eindbestemming.
Album: 268

§34 Hij steelt een appel bij de kruidenier tewijl die er gewoon bij staat. Hij is absoluut niet beleefd naar de kruidenier toe. Het blijft bij een uitbrander door de kruidenier.
Album: 274

§35 Hij steelt bij professor Gobelijn een zak babbelpillen en wat later de reusachtige diamant bij de gravin van Stiepelteen.
Album: 277

§36 Hij steelt een reusachtige diamant bij de gravin van Stiepelteen.
Album: 277

§37 Hij steelt een stripverhaal van een jonge lezer.
Album: 290

§38 Hij steelt tot tweemaal toe het gouden hoefijzer van het Ros Beiaard. De eerste maal doet hij het eigenlijk in opdracht van een nazaat van Iwein van Aelst (middeleeuws soldaat die het Ros Beiaard diende te verdrinken). Bij zijn tweede poging is zijn victorietocht bijzonder kort nadat Jommeke en Filiberke het hem weer ontfutselen.
Album: 290

§39 Hij steelt de speciale sleutel van de Kerstman. Zo kan hij samen met Smosbol ongehinderd overal binnen (eigenlijk inbraak) en zo een rooftocht op poten zetten. Lang houden de twee boeven het niet vol en ze ontlopen hun straf niet. De Kerstman legt een 1 jaar vervelende karweitjes opknappen op.
Album: 307

§40 Hij bezorgt Jommeke en Filiberke een collectebus zonder bodem. Tijdens de geldinzameling loopt hij een eindje achter de twee jonges en weet zo de geldbriefjes die uit de bus vallen in zijn eigen zakken te steken. Jammer genoeg merken Jommeke en Filiberke hier niets van.
Album: 315

§41 Samen met Smosbol beraamt hij een diefstal in een kasteel in de Ardennen. Het lukt hem om de kluis te kraken en de diamanten te stelen. Ze hadden al een week met berovingen achter de rug. Maar met de diamanten wil Anatool alleen aan de haal en pikt de vliegende ton in. Met de afstandsbediening van de vliegende ton weet Jommeke hem weer aan de grond te krijgen en hem en Smosbol, onder bedreiging en bewaking van twee wolven, op te sluiten in hol zodat ze later door de politie kunnen ingerekend worden.
Album: 321

§42 Diamantendiefstal op de planeet Exploria. Hij werkt hiervoor samen met de koningin van Onderland. Ze komen bedrogen uit, want eens op aarde zijn de diamanten gewone steentjes geworden.
Kortverhaal: Avontuur op Exploria

§43 Hij steelt een tentoongestelde diamantring tijdens de totale zonsverduistering van 1999. Al vlug volgt een ontmaskering als de ring uit zijn broekzak valt. Hij toont wel het nodige berouw.
Kortverhaal: De eclipsjagers

§44 Diefstal van de spuitbus die toelaat alles een andere kleur te geven. Plaats delict: Hemelstraat 12, bij Jommeke.
Kortverhaal: De kleurencrisis

§45 Een verzameling diefstallen, zijnde:
• sieraden ten huize van barones van Mallemeulemolen;
• een kostbare muntencollectie bij graaf Bonoba;
• geld bij Elodie van Stiepelteen.
Dit gebeurde allemaal onder het mom van een controle die hij kwam uitvoeren bij zijn knechten in opleiding.
Kortverhaal: De knechtenschool (van Anatool)

§46 Hij steelt de luchtmobiel en gaat ermee op diefstalronde. Bij Baron Adelborst steelt hij sieraden. Een extra bezwarend element is het negeren van een politiepatrouille.
Kortverhaal: De luchtmobiel

§47 Tweevoudige diefstal:
• de vliegende voetmat bij professor Gobelijn;
• diamanten bij barones Krul, een vroegere werkgeefster
.
Kortverhaal: De vliegende voetmat

§48 Poging tot diefstal van sieraden bij de gravin van Stiepelteen. Verkleed als 'Witte wreker' probeert hij zijn slag te slaan maar wordt betrapt en richting gevangenis afgevoerd.
Kortverhaal: De witte wreker

§49 De trofee 'Het gouden verkeersbord' weet hij bij de gravin van Stiepelteen te ontvreemden. Jommeke zorgt er uiteraard weer eens voor dat deze misstap beteugeld wordt..
Kortverhaal: Het gouden verkeersbord

§50 Hij steelt de originele muziekopnamen, van Jommeke en zijn vriendjes, in een muziekstudio met het oog op er zelf de nodige munt te kunnen uitslaan. Echt van kwade wil is hij niet want hij geeft ze vrij probleemloos terug aan Jommeke.
Kortverhaal: Goud voor Anatool

§51 Hij steelt het gouden beeldje dat bestemd is voor Jommeke zijn verjaardag. Filiberke en de Miekes kunnen hem al snel het beeldje afhandig maken. Eigenlijk merken ze niet dat ze met een vermomde Anatool te maken hebben.
Kortverhaal: Nog lang zal hij leven

§52 Hij steelt de kassa van de Jommekesmolen. Met hulp van Choco, tot ongenoegen van Anatool, duikt ze weer op en kan ze opnieuw overhandigd worden aan Kwak en Boemel.
Kortverhaal - Dagbladpublicatie: De Jommekesmolen