SCHATTENJACHT

§1 Gravin Groenvijver ligt op sterven. Hij is de knecht en heeft weet van de familieschat. Hij stelt dan ook alles in het werk om deze in zijn bezit te krijgen. Zelfs hardhandig optreden schuwt hij niet. Hij eindigt in de gevangenis.
Album: 1

§2 Hij luistert Jommeke en Filiberke af en komt zo te weten dat er op de Schildpaddeneilanden een schat verborgen ligt. Na een achtervolging slaagt hij er bijna in de schat in zijn bezit te krijgen. Zelfs het stelen van een vrachtwagen is hem niet te moeilijk. Uiteindelijk is een stukgebeten broek zijn deel.
Album: 9

§3 Hij werkt als knecht voor Mic Mac Jampudding met het oog op diens verborgen schat. Middelen zoals spookgeluiden via luidsprekers doorheen het kasteel laten weerklinken en vermomming zijn hier zijn troeven. Een pijnlijke ontmaskering is zijn beloning. Het enige dat hij nog kan is vluchten.
Album: 13

§4 Als knecht werkt hij voor de gravin van Stiepelteen. Via oude familiegeschriften is hij op het spoor gekomen van een verborgen schat. De schat graaft hij op zonder medeweten van de gravin. Zijn ontmaskering levert hem nog een nat pak op en vluchten is weer het enige wat rest.
Album: 17

§5 Baron Huppelvoet, een hardhorige man, bezit als familieschat een kist vol juwelen. Opnieuw werkt hij, Anatool, als knecht bij de baron. Hij kan de familieschat stelen en ermee vandoor gaan. Uiteindelijk moet hij, door toedoen van Jommekes vrienden, wel het onderspit delven.
Album: 34

§6 De erfenis van Filiberke ziet hij wel zitten. Vermomd als oude knecht gebruikt hij het trucje van de verborgen luidspreker. Door misleiding tracht hij hier weer munt uit de situatie te slaan. Na zijn ontmaskering is vluchten het enige wat overblijft.
Album: 71

§7 Hij heeft zijn zinnen gezet op de schat van graaf Guldenberg. Jommeke kan een stokje voor de diefstal steken. Als straf wordt hij ontslagen.
Album: 155

§8 Samen met Kwak en Boemel tracht hij de schat van de voorvader van Stefanie Kiekebilleke te bemachtigen. Bij het vinden van een lege schatkist druipt hij samen met zijn helpers misnoegd af.
Album: 208