FLIP BLIJFT IN GEBREKE!

Het gebeurt zelden, maar een enkele keer is Flip niet de redder in nood.
In een aantal situaties gebeurt het buiten zijn wil omdat hij verstek moet laten gaan (heirkracht).

Vreemd is dat hij de touwen niet doorbijt wanneer Jommeke op de pijnbank ligt bij de Koningin van Onderland.
Album: 3

Hij tracht hulp te halen, nadat Anatool Jommeke en zijn vrienden heeft achtergelaten op Paradijseiland.
De hevige stormwind blaast hem echter met geweld tegen een boom. Een vorm van heirkracht.
Album: 12

Hij krijgt de touwen, waarmee Kleinde Donder is vastgebonden, doorgeknabbeld maar niet die waarmee Jommeke is vastgebonden.
Album: 114

De touwen die door de laatste viking worden gebruikt zijn blijkbaar zo hard dat hij ze niet doorgeknabbeld krijgt.
Album: 216

Hij heeft last van verblinding door het felle zonlicht en vliegt tegen een boom. Een verstuikte vleugel is het resultaat. Zijn hulppoging komt zo vroegtijdig tot een einde. Een vorm van heirkracht.
Album: 240

Door een onglukkig toeval botst hij tegen de scheepsmast en verliest het bewustzijn. Hij is in de onmogelijkheid om zijn vrienden te waarschuwen voor een naderende haai.
Album: 243

Buiten zijn wil om kan hij geen hulp halen wegens een vleugelkwetsuur. Gewoon overmacht.
Album: 247

Hij wordt op onderzoek gestuurd maar valt doorheen de schoorsteen van het kasteel van Achterberg en wordt vervolgens door Zazof gevangen genomen.
Album: 249