LABORATORIUM IN DE VERNIELING

Bij het uitwerken van diverse uitvindingen loopt het wel eens grondig fout en vliegt professor Gobelijn zijn laboratorium in de lucht of is er heel wat schade aan zijn woning.

Professor Gobelijn die zelf zijn wonderdrankje uittest, maakt zo goed als zijn woning gelijk met de grond.
 Album: 28

Het labo gaat in de lucht door de explosieve kracht uit gras. Gobelijn heeft immers gras tot brandstof voor auto's kunnen omzetten. Eigenlijk is deze vernieling een geslaagd experiment.
 Album: 65

Na het mengen van 2 foute stoffen volgt een explosie. Professor Gobelijn geraakt zelfs tijdelijk uit zijn gewone doen en wordt popzanger.
 Album: 125 (3)

Bij een nogal stank producerend experiment was professor Gobelijn vergeten dat er een veiligheidsklep nodig was. De gevolgen bleven niet uit.
 Album: 150

Het gevolg van een ontplofte proefbuis. Het lijkt erg maar professor Gobelijn is enkel wat versuft.
 Album: 157

Een fout mengsel. Gelukkig beperkt deze explosie zich tot de directe omgeving van professor Gobelijn zijn werktafel.
 Album: 198

Filiberke die als assistent van professor Gobelijn werkt, zorgt voor een grondige vernieling van het labo.
 Album: 213

Bijzondere gevallen
Naast zijn labo werd nog wel eens wat anders opgeblazen.
Professor Gobelijn tracht in het verhaal betreffende de Kuko-eieren iedereen te waarschuwen dat de eieren, die bij dit experiment in gebruik zijn, nogal explosief reageren op afkoeling. Zijn labo kan hij ternauwernood redden maar zijn auto en kledij moeten er aan geloven. We zien hem hier ook in een uitzonderlijke vlaag van woede.
 Album: 59

Deze keer is het Filiberke die zonder toelating een knopje indrukt en de zonnemachine van professor Gobelijn laat ontploffen.
 Album: 127