De 10-jarige Gobelijn
Kledij:

Leeftijd: ± 50 jaar.

Verjaardag: 25 augustus (↣ Album: 74).

Woonplaats: Oude Kasteelweg, Zonnedorp.

Familie: Heeft twee (verstrooide) neven die een asfaltverwerkend bedrijf hebben (↣ Album: 289/De Rondekoning).

Varia: Hij is ongehuwd. Hij is professor in natuurkunde, scheikunde, wiskunde, sterrenkunde, aardkunde, dierkunde, opvoedkunde, geneeskunde, taalkunde, plantkunde, werktuigkunde, volkenkunde, oudheidkunde, bouwkunde, zielkunde, danskunde, viskunde… kortom in alle kundes.

Debuut: 1960 - Album 4.

Profiel
Hij is een man die zijn leven in dienst van de wetenschap stelt. Daarom is hij ook nooit gehuwd en wordt hij onwennig als een vrouw hem een zoen geeft of rond de hals vliegt.
Zijn groot zwak punt is zijn enorme verstrooidheid. Hij staat wel steeds klaar om te helpen bij problemen en wendt zijn kennis hiervoor belangeloos aan.