GOUDEN POTLOOD

In 1985 werd nagedacht over de organisatie van het Milky Way Stripfestival (nu Stipfestival Middelkerke). In dat prille begin ging het nog niet over awards en huldigingen. Dat begon pas in 1987, toen Paul Geerts (Suske en Wiske) zijn intrede deed als huistekenaar van het festival en de eerste ereprijs van het festival kreeg toebedeeld. In 1996 kreeg de ereprijs een bijzondere vorm onder de naam 'Gouden Potlood' en werd aan deze huldiging een speciaal ontworpen award gekoppeld.

Jommeke met zijn geestelijke vader(s) absoluut recordhouder.

• 1992 - Ereprijs » Jef Nys.
• 1996 - Het allereerste 'Gouden potlood' » Jef Nys.
• 2005 - Tweede maal het 'Gouden potlood' » Jef Nys.
             
        • 2012 - Derde maal het 'Gouden potlood'.
             De opvolgers van Jef Nys treden in zijn voetsporen.