SPELLINGREGELS

De hierna uitgewerkte spellingsregels betreffen de taalomschrijving van Kwak en Boemel zoals ze destijds door Jef Nys werden toegepast.
Na 2010 worden bepaalde regels minder of zelfs niet meer gebruikt. De regelnummers waar hoofdzakelijk mee gewerkt wordt zijn dan 'Regel 1' bij Kwak en voor Boemel de regels '1, 2, 3 ,5 en 7'.

Kwak-taal

Regel 1
Bij een woord dat begint met een klinker en bij een tweede woorddeel waarbij als eerste letter een klinker staat, plaatst hij steeds de letter H/h.

Voorbeelden: ik wordt hik / daarin wordt daarhin.

Regel 2
In een samengesteld woord waarin zich een lange klank bevindt plaatst hij eveneens een 'h' voor de klinker van het tweede deel.

Let op: deze regel wordt slechts sporadisch toegepast, dus niet op alle samengestelde woorden.

Voorbeelden: stilaan wordt stilhaan / maïsolie wordt maïsholie.

Regel 3
Bij woorden die beginnen met een 'H/h' en bij woorden met een 'h' in hun samenstelling laat hij deze weg.

Voorbeelden: heeft wordt eeft / geheime wordt geëime.


Boemel-taal

Regel 1
Een 'b' wordt een 'p'.

Voorbeelden: een boom wordt een poom / ik ben wordt ik pen.

Regel 2
Een 'p' wordt een 'b'.

Voorbeelden: stoppen wordt stobben / pakken wordt bakken.

Regel 3
De letter 'v' spreekt hij uit als een 'f'.

Voorbeelden: een vaas wordt een faas / vlug wordt flug.

Regel 4
De letter 'f' wordt een 'v'.

Let op: deze regel wordt slechts sporadisch toegepast, dus niet op alle woorden.

Voorbeelden: fles wordt vles / flink wordt vlink.

Regel 5
De 'd' verandert in een 't'.

Voorbeelden: doodgewoon wordt tootgewoon / drie wordt trie.

Regel 6
De 't' wordt een 'd'.

Let op: deze regel kent een zeer beperkt gebruikt, vooral in het eerste deel van de reeks albums.

Voorbeelden: water wordt wader / Anatool wordt Anadool.

Regel 7
Een 'z' wordt een 's'.

Voorbeelden: van zoeken maakt hij soeken / gezwollen wordt geswollen.

Regel 8
Een s wordt een z.

Let op: deze regel kent een zeer beperkt gebruikt, vooral in het eerste deel van de reeks albums.

Voorbeelden: snel wordt znel / solfer wordt zolfer.

Regel 9
Een 'g' wordt 'ch'.

Let op: deze regel werd hoofdzakelijk in de eerste helft van de reeks albums sporadisch gebruikt.

Voorbeelden: grote wordt chrote / geluk wordt cheluk.

Regel 10
De 'ch' wordt 'g'.

Let op: deze regel werd hoofdzakelijk in de eerste helft van de reeks albums sporadisch gebruikt.

Voorbeelden: gebruik wordt chebruik / eigenlijk wordt eichenlijk.

Regel 11
Zelfstandige naamwoorden krijgen als laatste letter bij voorkeur ook een 't' als er een 'd' staat.

Let op: deze regel werd hoofdzakelijk in de eerste helft van de reeks albums sporadisch gebruikt.

Voorbeeld: mand wordt mant.

Regel 12
Bij voltooide deelwoorden blijft de laatste letter behouden.
Het wordt natuurlijk iets moeilijker wanneer verschillende regels in één woord worden toegepast.

Voorbeelden: zo wordt bibbervent pipperfent / professor wordt brovezzor.