SPELLINGREGELS

Kwak-taal

Regel 1
Bij een woord dat begint met een klinker en bij een tweede woorddeel waarbij als eerste letter een klinker staat, plaatst hij steeds de letter H/h.

Voorbeelden: ik wordt hik / daarin wordt daarhin.

Regel 2
In een samengesteld woord waarin zich een lange klank bevindt plaatst hij eveneens een 'h' voor de klinker van het tweede deel.

Let op: deze regel wordt slechts sporadisch toegepast, dus niet op alle samengestelde woorden.

Voorbeelden: stilaan wordt stilhaan / maïsolie wordt maïsholie.

Regel 3
Bij woorden die beginnen met een 'H/h' en bij woorden met een 'h' in hun samenstelling laat hij deze weg.

Voorbeelden: heeft wordt eeft / geheime wordt geëime.


Boemel-taal

Regel 1
Een 'b' wordt een 'p'.

Voorbeelden: een boom wordt een poom / ik ben wordt ik pen.

Regel 2
Een 'p' wordt een 'b'.

Voorbeelden: stoppen wordt stobben / pakken wordt bakken.

Regel 3
De letter 'v' spreekt hij uit als een 'f'.

Voorbeelden: een vaas wordt een faas / vlug wordt flug.

Regel 4
De letter 'f' wordt een 'v'.

Let op: deze regel wordt slechts sporadisch toegepast, dus niet op alle woorden.

Voorbeelden: fles wordt vles / flink wordt vlink.

Regel 5
De 'd' verandert in een 't'.

Voorbeelden: doodgewoon wordt tootgewoon / drie wordt trie.

Regel 6
De 't' wordt een 'd'.

Let op: deze regel kent een zeer beperkt gebruikt, vooral in het eerste deel van de reeks albums.

Voorbeelden: water wordt wader / Anatool wordt Anadool.

Regel 7
Een 'z' wordt een 's'.

Voorbeelden: van zoeken maakt hij soeken / gezwollen wordt geswollen.

Regel 8
Een s wordt een z.

Let op: deze regel kent een zeer beperkt gebruikt, vooral in het eerste deel van de reeks albums.

Voorbeelden: snel wordt znel / solfer wordt zolfer.

Regel 9
Een 'g' wordt 'ch'.

Let op: deze regel werd hoofdzakelijk in de eerste helft van de reeks albums sporadisch gebruikt.

Voorbeelden: grote wordt chrote / geluk wordt cheluk.

Regel 10
De 'ch' wordt 'g'.

Let op: deze regel werd hoofdzakelijk in de eerste helft van de reeks albums sporadisch gebruikt.

Voorbeelden: gebruik wordt chebruik / eigenlijk wordt eichenlijk.

Regel 11
Zelfstandige naamwoorden krijgen als laatste letter bij voorkeur ook een 't' als er een 'd' staat.

Let op: deze regel werd hoofdzakelijk in de eerste helft van de reeks albums sporadisch gebruikt.

Voorbeeld: mand wordt mant.

Regel 12
Bij voltooide deelwoorden blijft de laatste letter behouden.
Het wordt natuurlijk iets moeilijker wanneer verschillende regels in één woord worden toegepast.

Voorbeelden: zo wordt bibbervent pipperfent / professor wordt brovezzor.