TWIJFELGEVALLEN

In dit overzichtje zijn een aantal woorden opgenomen waarvan de spelling niet voor de volle honderd percent overeenkomt met de regels die Kwak en Boemel gebruiken. Er is getracht een meer logische schrijfwijze te noteren. Na de woorden vindt u dus een meer 'correcte' spelling.