ALLERLEI FIGURANTEN

De afbeeldingen in het overzicht betreffen, in de mate van het mogelijke, steeds de figuur zoals hij/zij optrad in de 'eerste druk'.