ALLERLEI DIEREN

Naast al deze dieren, die een naam gekregen hebben, zijn er ook nog een aantal onbekende die hebben meegespeeld. In het volgende overzicht is enkel de diersoort of diersoortgroep vermeld met daarnaast het (de) desbetreffende album(s). Het aantal dieren dat hun opwachting maakte is hier niet aangegeven, maar het gaat alleszins om enkele honderden.