ALLERLEI DIEREN

De afbeeldingen in het overzicht betreffen, in de mate van het mogelijke, steeds de figuur zoals hij/zij optrad in de 'eerste druk'.Naast al deze dieren, die een naam gekregen hebben, zijn er ook nog een aantal onbekende die hebben meegespeeld.
In het volgende overzicht is enkel de diersoort of diersoortgroep vermeld met daarnaast het (de) desbetreffende album(s).
Het aantal dieren dat hun opwachting maakte is hier niet aangegeven, maar het gaat alleszins om enkele honderden.