INWONERS VAN HET VERKEERDE LAND

In album 21 - Het verkeerde land - traden wel zeer eigenaardige figuren op.