DE BIJROLLEN ... OF TOCH NET IETS MEER ...

In een aantal verhalen speelt een niet eerder bekende stripfiguur een zeer belangrijke rol.
Maar deze figuur kom je dan achteraf zelden of nooit meer tegen, tenzij in een vrij onbelangrijke rol. Het beste voorbeeld hiervan is Tita Telajora.

Maar ook heel wat anderen zijn de revue gepasseerd. Van een aantal geven we hier een korte omschrijving en van een nog groter aantal wordt alleen melding gemaakt.
Bij een aantal figuren is hun functie, beroep, ... vermeld. Ook is steeds aangegeven in welk album of welke albums ze meegespeeld hebben.
Om een enigszins duidelijk en volledig overzicht te krijgen is een indeling gemaakt. Zo zijn inwoners van Zonnedorp, ongure figuren, indianen, ... in aparte groepen ondergebracht.

Naast al deze figuren zijn ook nog een aantal onbekenden in beeld geweest.
Het betreft hier wandelaars, voorbijgangers, verpleegsters, champetters, postbodes, dokters, werklieden, kapiteins, uitheemse volkeren, politieagenten, ...