APART WOORDGEBRUIK


In deze categorie gaat het om enigszins speciale woorden. Het betreft hier vooral spontane reacties.
Fwiet ↣ niet te geloven