EEN KORTE TOELICHTING ...

Je zou het een aparte taal kunnen noemen, alle geluiden die onder woorden worden gebracht.

Zuiver taalkundig spreken we van ...
een 'onomatopee' of 'klanknabootsing' en dat is een woord dat fonetisch het geluid dat het beschrijft nabootst of suggereert en dat deel uitmaakt van de woordenschat van een of meer natuurlijke talen. De term 'onomatopee' is afkomstig van het Oudgriekse ὄνομα (onoma, naam) en ποιὦ (poiéō, ik maak). Een onomatopee of onomatopoësis is ook een stijlfiguur waarmee in één of meer al dan niet bestaande woorden een geluid wordt nagedaan.

Met geluiden wordt hier bedoeld alles wat ligt tussen stilte en lawaai, voortgebracht door mensen, dieren en/of allerlei toestellen, voorwerpen ...
Daar waar nodig zijn de geluiden vertaald naar het effect, het gebeuren ...
Ook de schrijfwijze van geluiden laat toe ze meer of minder indruk te laten maken.


Blader zeker even door deze bloemlezing!