FOUTJES IN ALBUM 1 t/m 50

Het is uiteraard onvermijdelijk om voor de volle honderd percent foutloos te werken.
Ook in de albumreeks is er wel eens iets fout gelopen. Het gaat hem veelal om kleine vergetelheden of details.
Het chronologisch overzicht geeft, u de lezer van de albums (eerste druk), een duwtje in de rug om deze foutjes zelf terug te vinden.
Veel zoekplezier!


Filberke kan plots wel de 'R' uitspreken. Terwijl hij pas in album 7 van zijn spraakgebrek wordt verlost, met hulp van professor Gobelijn.
  
Album: 2

Schrijffoutje bij de naam van de kat 'Zarra'. Later in het verhaal wordt het plots 'Zara'.
  Album: 3

De vaas op de schoorsteen heeft blijkbaar plaats moeten ruimen voor Flip.
  Album: 4


Schrijffoutje in tekstballon. 'Prudensia' in plaats van 'Prudentia'.
  Album: 8

De Miekes staan niet altijd op de logische plaats waar je ze zou verwachten.
  Album: 11


Een plant duikt op uit het niets.
  Album: 12


Jommeke en zijn vrienden horen geritsel links van hen. Ze duiken met z'n allen in het struikgewas. Even later zien we de hoofden doorheen het struikgewas naar een schildpad kijken. Vergelijk even de volgorde van het duiken en het kijken. Links en rechts zijn hier van plaats gewisseld.
  Album: 19


De papfles gaat van links naar rechts en verdwijnt vervolgens. Merkwaardig!
  Album: 21


Boemel verwisselt de strips onder zijn arm net iets te veel van kant.
  Album: 22


Tekstfoutje: bij de zoektocht naar de 7 snuifdozen vertelt Jommeke aan rechter Scherpegeest dat er een kans van 1 op 3 is dat in zijn snuifdoos een ring verborgen zit. Daar het nu om de vierde snuifdoos gaat moet hier eigenlijk staan dat de kans 1 op 4 is. Er zijn immers nog 4 te controleren snuifdozen, namelijk doos 4,
doos 5, doos 6 en doos 7.
  Album: 25

Schrijffoutje in een tekstballon. 'Vordorie' in plaats van 'Verdorie'.
  Album: 31
Schrijffoutje in tekstballon. 'teepot' in plaats van 'theepot'.
  Album: 32
Schrijffoutje tekstballon. 'sent' in plaats van 'cent'.
  Album: 35
Bij de kachel zien we plots een extra klinknagel.
  Album: 42


Schrijffoutje tekstballon. 'termometer' in plaats van 'thermometer'.
  Album: 44

De directeur van de zeepfabriek draag een ring en vervolgens weer niet.
  Album: 45


In strookje 5 valt Jommeke over een appelkar. Het bezorgt hem een ferme buil op het hoofd. In strookje 19 is Jommekes buil plots verdwenen. Twee strookjes verder is de buil er opnieuw.
  Album: 46


Op pagina 4 is de overgang tussen twee beeldplaatjes nogal vreemd. Pekkie verdwijnt evenals een struik en één der Miekes verschijnt plots.
  Album: 48


De journalist draagt een polshorloge in slechts 1 beeldplaatje.
  Album: 50


Tijdgebonden ...
De titel van album nummer 4, anno 1960, vertoont in onze huidige spelling een taalfout: 'Purpere pillen' moet immers Purperen pillen zijn.
  Album: 4