FOUTJES IN ALBUM 51 t/m 100

Het is uiteraard onvermijdelijk om voor de volle honderd percent foutloos te werken.
Ook in de albumreeks is er wel eens iets fout gelopen. Het gaat hem veelal om kleine vergetelheden of details.
Het chronologisch overzicht geeft, u de lezer van de albums (eerste druk), een duwtje in de rug om deze foutjes zelf terug te vinden.
Veel zoekplezier!


De fwietmachine vertoont doorheen het verhaal nogal wat wisselende bedieningselementen. Enkele voorbeeldjes hieronder.
  Album: 51


Om de fwietmachine correct te laten werken moet op een knop rechtsboven geduwd worden. Choco laat ze werken met een knop linksonder. Vreemd toch?
  Album: 51


Bij de circusdirecteur zijn binnen strook 64 en 65 het aantal knoopjes van zijn gilet wisselend van geen, 2 of 3.
Ook is een stukje van zijn haar ongekleurd gebleven.
 ↣ Bij herdruk 'Nieuwe look' rechtgezet.
  Album: 51


Schrijffoutje binnen strook 127. 'Geheimhouding verzekert'. De laatste 't' zou beste een 'd' worden.
  Album: 52

De metalen ring van de ton is plots anders gelaagd en overdekt in tegengestelde zin.
  Album: 53


De 2 metalen ringbouten bij de ton zijn plots weg en het hout in de ton is anders gestapeld.
  Album: 53


Twee postzakken zijn plots verdwenen.
  Album: 54


Broekzak verschijnt plots ...
Strook 54 en 55.
  Album: 54


Deur die naar binnen draait wijzigt naar naar buiten draaien.
Strook 78 en 86.
  Album: 54


Op een radiozender staat als codenummer JOSEF C3. Bij twee beeldplaatjes ontbreekt deze aanduiding.
  Album: 60

De nummerplaat van de 2PK van Teofiel is 'ABC 321'. Op twee beeldplaatjes kan je stellen dat de nummerplaat ontbreekt.
  Album: 65


De nummerplaat van de auto van Teofiel is ABC 321 (Album: 65), terwijl we nu plots 12E3 zien staan.
  Album: 66


Bij een landing, met de vliegende bol in de dierentuin, bevinden de dieren voor en tijdens hun aanval, zich niet echt op de logische plaats.
  Album: 69


Een kogel die bij het kogelstoten gebruikt wordt is, in verhouding met een kathedraal, overdreven groot getekend.
  Album: 69

Stanske wordt plots Fientje en ze beschikt ook ineens over een paraplu!
  Album: 81


Voor zover bekend hebben vlinders 6 poten. Het exemplaar op de cover heeft er dubbel zoveel. Dit is dan wel een heel uitzonderlijke soort!
  Album: 85


De op de grond liggende boeken zijn in het niets verdwenen.
  Album: 86


Het schilderij boven de kast laat iets anders zien en de telefoon staat plots links. Ook de knoppen op de schuiven gaan van één naar twee stuks.
  Album: 86


In een tekstballon wordt gesproken over de initialen HK terwijl op tekeningen steeds sprake is van de initialen KH.
  Album: 87

In een tekstballon vinden we het woordje 'middellen'. Een enkele 'l' is bij 'middelen' het enige juiste.
  Album: 91

Is op pagina 3 de schoorsteen in rook opgegaan? Ook het perspectief van de omgeving en de kom met eten is niet helemaal zuiver.
  Album: 92


Op pagina 19 is plots het witte vlagje verdwenen.
  Album: 92


Een geel kommetje wordt ineens paars. Vreemd toch?
  Album: 96


Telefoon en vaas wisselen van plaats tussen pagina 4 en pagina 19.
  Album: 98


Waar is de omgevallen stoel naartoe?
  Album: 99


Op pagina 42 zien we plots Anatool met omgewisselde kledijkleur tussen broek en gilet.
  Album: 100