FOUTJES IN ALBUM 101 t/m 150

Het is uiteraard onvermijdelijk om voor de volle honderd percent foutloos te werken.
Ook in de albumreeks is er wel eens iets fout gelopen. Het gaat hem veelal om kleine vergetelheden of details.
Het chronologisch overzicht geeft, u de lezer van de albums (eerste druk), een duwtje in de rug om deze foutjes zelf terug te vinden.
Veel zoekplezier!


Waar is de gele pot gebleven?
  Album: 102


Op pagina 19 ontbreekt de gordijnkoord plots.
  Album: 102


De kast is van kleur en model veranderd.
  Album: 102


Op pagina 33 wordt het bruine handvat van de paraplu plots geel.
  Album: 102


De scheepsschoorsteen verandert van formaat en staat ook tekenkundig niet helemaal op de correcte plaats.
  Album: 105


De tamtam die Teofiel bespeelt, op pagina 47, is plots rood in plaats van blauw.
  Album: 106


Op pagina 8 lezen we snachts in plaats van 's nachts.
Op pagina 47 staat 'honderde mensenlevens', juister is 'honderden mensenlevens'.

  Album: 107

Een zolder die op tijd van 13 bladzijden nogal sterk van uitzicht kan veranderen. Zeer vreemd.
  Album: 116


Waar is het schilderij, op pagina 38, achter Boemel naartoe?
  Album: 116


Een zetel die los van de muur staat lijkt op een volgende bladzijde wel tegen een muur te staan!
  Album: 116


Een venster blijkt ook plots spoorloos op pagina 44 en 45!
  Album: 116


Op pagina 9 - strook 4 lezen we in een tekstballon: 'Wat komt ge hier doen? Wij hadden u niet verwacht?' Het laatste vraagteken zou beter vervangen worden door een uitroepteken (!).
  Album: 121

Op pagina 3 lezen we dat er een veiling zal plaats vinden op het marktplein. Op pagina 8 gaat de veiling door in het huis van wijlen Isidoor Vrek.
  Album: 122


Op pagina 24 - strook 3 - tekstfoutje: 'Janus'... terwijl de zigeunerkoning 'Janos' heet.
  Album: 122

Op pagina 17 - strook 4 - tekstfoutje: 'Boedha'... correcte schrijfwijze is 'Boeddha'.
  Album: 123

'De Plank' van Jan Haring is gezonken in het album 'De knook van Azmor' (Album: 105) ... 19 albums later varen Jommeke en zijn vrienden terug met 'De Plank'. Jan Haring heeft toen 'De Plank' gezonken was, gezegd dat hij een nieuwe boot zou laten maken. Maar in het verder verloop van de reeks is dit gegeven nooit aan de orde geweest. Trouwens in het vervolg van de reeks worden andere schepen gebruikt, namelijk 'De Piraat' en 'De Kuip'.
Bij het avontuur 'De goudvis van Filiberke' is duidelijk te zien dat de naam van het schip waarmee gevaren wordt 'De Plank' is. Voor de tweede maal klopt hier de chronologie niet.
Driemaal is scheepsrecht zegt men. En inderdaad op de boot van Jan Haring is duidelijk een 'A' de zien op het naambord. De naam van zijn huidige boot is nog steeds 'De Kuip' en niet 'De Plank'.

En het blijft misgaan ...
Op pagina 17 - 'Kamperen is plezant' - zien we het schip van Jan Haring op de woeste zee. Voor zover bekend draagt het huidige schip van de krasse kapitein tot nader order de naam 'De Kuip' en niet 'De Schuit'.

  Albums: 124/171/208/238

Ook in het kortverhaal 'De sneeuwmaker' (verscheen in 2007, lang na dat 'De Plank' gezonken was) is dit foutje er in geslopen en werd het niet rechtgezet binnen de herwerkte versie tot album 302.

  Kortverhaal: De sneeuwmaker

Kleurfoutje. Blauwe kledij wordt plots roodkleurig op pagina 25.
  Album: 127


Pagina 7.
In een tekstballon staat 'Theofiel' terwijl de naam steeds als 'Teofiel' wordt geschreven.
Annemieke heeft het over 'danswijdstrijden'. 'Danswedstrijden' lijkt beter.
  Album: 128

Volgens de tekst heeft Mic Mac Jampudding geen enkel haar meer op zijn lichaam staan. Wel vreemd dat er dan nog rosse wenkbrouwen te zien zijn.
  Album: 129


Op pagina 4 staat in een tekstballon geschreven: 'Notaris Poenaards'. De notaris heet nochtans 'Poenaard'.
Op pagina 10 heeft Jan Haring het over de 'kabeljouwskelder'. Juister is 'kabeljauwkelder'.
  Album: 134

In een beeldplaatje is de onderzijde van de vliegende bol niet ingekleurd. Het stuk is gewoon wit gebleven in plaats van rood.
  Album: 137


Op pagina 33 is Choco plots zijn broek kwijtgespeeld.
  Album: 137


Schrijffoutje in tekstballon: op pagina 36, 2de regel 1ste plaatje wordt gesproken over Ari Safarimo. Op pagina 42, 1ste regel 1ste plaatje wordt plots gesproken over Ari Safarima
  Album: 138

Waar is het nonnetje Eulalie gebleven?
  Album: 141


Waar komen plots de groenten vandaan, op pagina 4 en 5, in de tas van Marie?
  Album: 142


Het bedingingspaneel heeft een kleine wijziging ondergaan, de rode knoppen ontbreken bij de eerste afbeelding.
  Album: 142


De wereldkaart krijgt er plots eilandjes bij.
  Album: 142


De kapitein zijn onderscheidingen zijn zomaar verdwenen.
  Album: 142


Cirkeltjes ontbreken op pagina 27 in vergelijking met pagina 40.
  Album: 142


Op pagina 3 zijn de wieldoppen niet ingekleurd. In de rest van het album hebben ze een blauwe kleur.
  Album: 143


Op pagina 45 is de knop op de pook grijs en op pagina 46 blauw. Tevens ontbreekt de blauwe en rode kleur van de mobiele trap op pagina 46.
  Album: 143

Op pagina 48 is een kleurfoutje bij Flip terug te vinden. De normaal groene pluimen op het hoofd zijn hier rood.
  Album: 143


Het dak en de zijgevel van het huis (buren van Filiberke) zijn niet identiek op de pagina's 3 en 4.
  Album: 146


Bij het begin van het verhaal 'De grote puzzel' is er sprake van een tweeling met de familienaam Krakebeen. In de tweede helft van het verhaal wordt 'Krakebeen' plots 'Spillebeen'.
  Album: 149

Op pagina 30, strook 2 plaatje 2, moet professor Gobelijn het plots stellen zonder zijn borstelvormige wenkbrauwen. We zien enkel rimpels van de grimas die hij trekt.
  Album: 150


In een album wordt wel eens een verwijzing naar een vorig album gemaakt met behulp van een asterisk (*). Je kan dan de titel van het bedoelde album terugvinden onder de beeldplaat of onderaan de bladzijde.
Het niet vermelden over welk album (nummer of titel) sprake is, is wel eens voorgekomen.

- Verwijzing naar album 76 (Het rode oog).
  Album: 147

Er zit er zelfs een spellingsfout in een albumtitel.

'Het gekkegas' wordt beter 'Het gekkengas'.
  Album: 133