FOUTJES IN ALBUM 201 t/m 250

Het is uiteraard onvermijdelijk om voor de volle honderd percent foutloos te werken.
Ook in de albumreeks is er wel eens iets fout gelopen. Het gaat hem veelal om kleine vergetelheden of details.
Het chronologisch overzicht geeft, u de lezer van de albums (eerste druk), een duwtje in de rug om deze foutjes zelf terug te vinden.
Veel zoekplezier!


Waarom krijgt de aanwezige vrouw hier geen aandacht van de spreker?
Foutje werd rechtgezet in herdruk ↣ 'Heren' werd 'Collega's'.
  Album: 201


Op pagina 5 worden zwarte schoenen plots wit.
  Album: 201


Een schilderij lijkt plots niet meer hetzelfde op pagina 20.
  Album: 201


Een schilderij krijgt plots een extra kader op pagina 34.
  Album: 201


De tekstballon wijst naar Filiberke terwijl in de tekst Filiberke wordt aangesproken (pagina 44).
  Album: 201


Het brievenbusdak gaat van grijs naar geel op pagina 15.
  Album: 202


Het rek en de tuinslang zijn niet correct weergegeven op pagina 24.
  Album: 202


Tussen pagina 4 en pagina 10 veranderen kleuren van kopjes en het model van de taart.
  Album: 203


Op pagina 10 wordt een bruine deur plots een witte deur.
  Album: 203


Waar is de liaan op pagina 41 en 42 plots naartoe?
  Album: 203


Op pagina 4 heeft de vaas een motief, op pagina 5 ontbreekt dit.
  Album: 204


Op pagina 14 zien we een bruine vensterlijst, 16 pagina's verder is die plots wit.
  Album: 204


Waar komt plots die plant vandaan?
  Album: 204


Op pagina 29 is de muts van de tuinkabouter plots oranje terwijl de verkoper beweert dat Jommeke en Filiberke even daarvoor identieke kabouters hebben gekocht. De kabouters van Jommeke en zijn vriend hebben een blauwe muts. Ook op vorige pagina's zien we een kabouter met blauwe muts.
  Album: 204


Een detail op de lamp ontbreekt (pagina's 42 en 43).
  Album: 204


Waar komt plots de vloermat (pagina 3) naast het bed vandaan?
  Album: 205


Op pagina 6 is iets vreemd aan de hand met de deur van de wasmachine. De bubbel die zo een deur gewoonlijk heeft staat aan de buitenkant in plaats van aan de binnenkant.
  Album: 205


Notaris Mac Loan spreekt over overgrootvader Petty Mac Rum terwijl Puddy Mac Rum het een paar bladzijden verder heeft over grootvader. Er is hier één generatie verschil.
  Album: 206

Op pagina 4 is de bevestiging van de luchter niet identiek.
  Album: 208


Pagina 23. 'Hela! Wat heeft dat te betekenen.' Een vraagteken hoort er te staan in plaats van een punt, bij deze uitroep..
  Album: 209

De telefoon op het bureau is plots spoorloos.
  Album: 210


De oriëntatie van de kast klopt niet ten opzichte van de deur (pagina 23).
  Album: 210


De paarse kom heeft een ander model (pagina 40).
  Album: 210


De klink van de isoleercel is, wellicht voor de veiligheid, weggenomen zodat de koningin van Onderland niet meer zou kunnen ontsnappen (pagina's 16 en 48).
  Album: 210


De bel aan de voordeur, bij professor Gobelijn, is verdwenen.
  Album: 212


Op pagina 11 is een schilderij niet helemaal in orde.
  Album: 212


Waar is op pagina 29 het nachtkastje naartoe?
  Album: 212


Een lege tekstballon op pagina 16. In de herdrukken staat er 'Wat?'.
  Album: 215


Een schrijffoutje op pagina 37: 'Vivoerik' terwijl het 'Vikoerik' moet zijn.
  Album: 216

Op pagina 3 is er een probleempje met de rechterhand van de persoon op het schilderij.
   Album: 218


Op pagina 13 heeft Filberke naast een stokbrood ook een krant onder de arm. In beeldplaatje 5 laat hij deze krant vallen. Waar de krant naartoe is, vanaf dat moment, blijft een raadsel.
   Album: 218


De pot met het dichtingsmiddel staat plots rechts.
  Album: 219


Het plaatje op de muur is blijkbaar in het niets opgegaan.
  Album: 219


Op pagina 4 is het zakje, van het gilet van Prospeer, in één beeldplaatje plots verdwenen.
  Album: 220


Op pagina 15 ontbreken plots 2 knopen op de mouw van de jas van de frietbaron.
  Album: 220


Op pagina 16 zijn de zakken van de jas van de frietbaron plots verdwenen en op pagina 24 is het borstzakje met frietjes ook weg.
  Album: 220


Op pagina 17 is geen nummerplaatruimte te zien op plaatje 5. Op plaatje 10 is die er plots wel.
  Album: 220


Op pagina 23 zien we een blauwe en roze rugzak. Op pagina 25 trekken ze het oerwoud in met de blauwe rugzak. Op pagina 32 duikt plots de roze rugzak op.
  Album: 220


Op pagina 43 is in één beeldplaatje Kleintje, de handlanger van Bernard Bintje, plots zonder snor te zien. Op de pagina's voor en na deze scène heeft dit figuurtje alijd een dikke zwarte snor.
  Album: 220


Op pagina 44 doet zich hetzelfde voor met Bernard Bintje.

Op pagina 40 is een kleurfoutje in het beeldplaatje geslopen.
  Album: 221


Jakobus Sorgeloos beweert tegen notaris Poenaard niet te kunnen schrijven wanneer hij een erfenisdocument moet ondertekenen (pagina 8). Op pagina 14 kan hij plots wel schrijven en op pagina 22 en 23 heeft hij nogmaals blijk gegeven te kunnen schrijven (zij het hier dan in hoofdletters).
  Album: 225

Op pagina 17 is de bevestigingsriem van de gasfles fout ingekleurd.
  Album: 226


Op pagina 19 wordt een gele hoed plots roze.
  Album: 226


Op pagina 30 wisselt de kleur van de autobumper tussen wit en grijs.
  Album: 226


Het etiket op de doos, naast de telefoon, ontbreekt (pagina 3).
  Album: 231


Op pagina 4 ontbreekt de naam 'De Kuip'.
  Album: 231


Een kleurfoutje bij de lintjes van de kamerjas op pagina 13.
  Album: 232


Opnieuw een kleurfoutje. De lamp onder het balkon op de pagina's 37 en 38.
  Album: 232


Waar is het eten naartoe?
  Album: 232


Een oorbel die plots van model veranderd.
  Album: 232


Schrijffoutje in tekstballon. 'Pikkel' in plaats van 'Pikkels'.
  Album: 234

Dezelfde antipechmobiel, doch is de kleur van de wielen van grijs naar rood gewijzigd.
  Album: 234


Schrijffoutje in tekstballon. 'Hieronimys' in plaats van 'Hieronymus'.
  Album: 235

Op pagina 3 klinkt de bel bij Professor Gobelijn enigszins anders dan op pagina 19.
  Album: 236


Op pagina 4 is het schilderij met Berta Gobelijn plots spoorloos.
  Album: 236


Het gaat al fout in beeldplaatje 7 door het ontbreken van wat vermoedelijk een schilderij is.
  Album: 238


Op pagina 4 opnieuw in de fout.
  Album: 238


Waar is de zwarte omlijning van de rode streep gebleven?
  lbum: 238


Waar zijn de nummerplaatgegevens naartoe?
  Album: 238


De auto op pagina 20 toont iets anders dan die op pagina 22.
  Album: 238


We tellen vijf begijntjes op de campingcar. Een pagina verder zijn er dat 6! Vreemd toch.
  Album: 238


De oldtimer van de gravin van Stiepelteen is niet altijd op dezelfde manier geparkeerd (let op de caravan en de prikkeldraad) terwijl er nergens in het verhaal vast te stellen is dat er een ritje mee wordt gemaakt.
  Album: 238


Op pagina 6 heeft de boom een korte bovenste tak en op pagina 13 is die plots een stuk langer.
  Album: 239


 pagina 6                                     pagina 13
Op pagina 9 blijkt de ladder plots een wijziging te hebben ondergaan van 8 naar 7 sporten. Zeer merkwaardig.
  Album: 239


Op pagina 11 is het hemd van Gobelijn in één beeldplaatje niet ingekleurd.
  Album: 239


Op pagina 16 wijzigen stenen zomaar van model.
  Album: 239


Op pagina 48 (beeldplaatje 4 en 5) is er een duidelijk verschil in het hemd van Mac Ringling (zonder/met ruitjes).
  Album: 240


Een verschil tussen het albumcover en pagina 8 waar het over beide scènes gaat.
  Album: 241


Op pagina pagina 13 verdwijnen plots wieldoppen. Op pagina 42 doet dit probleem zich nogmaals voor.
  Album: 241


Op pagina pagina 22 neemt de assistent van professor Volvoson een blauw flesje uit het koffertje. Toch ontbreekt er geen enkel flesje!
  Album: 241


Op pagina pagina 23 staat plots geen tekst meer op 'De Gazet van Zonnedorp'.
  Album: 241


Een foutje betreffende de naam van een Zweedse professor. Vanaf pagina 39 wordt Kurt Volvoson plots Knut Volvoson.
  Album: 241

Pagina 3: Het nachtkastje met kaars ontbreekt. En waar is plots de blauwe lap op zijn slaapmuts naartoe?.
  Album: 242


Op pagina 4 ontbreekt het ankerembleem op de pet van Jan haring.
  Album: 243


Tussen de afbeelding op de cover en de afbeeldingen op pagina 17 en 18 is er toch wel enig verschil te merken aan het bootje.
  Album: 244


Op pagina 48 merken we plots niets meer van de herstellingswerken aan 'De Kuip'.
  Album: 244


Op pagina 31 lezen we in een tekstballon: "We krijgen hem wel wel klein". 2x 'wel' is net iets te veel.
  Album: 245

Op pagina 19 vinden we een leestekenfoutje. 'Hé, Anatool! Kom je mijn gazon maaien!'. Het uitroepteken na maaien moet immers een '?' zijn.
  Album: 249

Op pagina 27 en 37 roept de koningin van Onderland in haar tekstballon: "Hier is Prutella weer!". Haar voornaam is wel 'Prutelia'.
  Album: 249

Pagina 46. Waar zijn de specifieke onderdelen van het motortje naartoe?
  Album: 249


Pagina 11: Standbeeld van Gust (1952 - 11 april 1988) de bekende Congolese Gorilla van de Antwerpse zoo. Pagina 31: Hij is zijn naam kwijtgespeeld.
  Album: 250


Op pagina 30 en 31 legt Jommeke aan zijn moeder een en ander uit en heeft het daarbij over 'de 'Galopagoseilanden', terwijl het 'Galapagoseilanden' moet zijn en wat later over een 'schilpad' terwijl het toch wel 'schildpad' moet zijn.
  Album: 250

Pagina 48: Standbeeld van Charles Darwin (Shrewsbury 12 februari 1809 - Downe 19 april 1882) verliest ook zijn opschrift.
  Album: 250


Strook 5: Een orjankleurig deken is plots blauw.
  Kortverhaal: De verschrikkelijke sneeuwman


Strook 31: tekstfoutje ↣ 'Petrolla van Ganzegem' dient te worden 'Petronella van Ganzegem'.
  Kortverhaal: Eurotool


In een album wordt wel eens een verwijzing naar een vorig album gemaakt met behulp van een asterisk (*). Je kan dan de titel van het bedoelde album terugvinden onder de beeldplaat of onderaan de bladzijde.
Het niet vermelden over welk album (nummer of titel) sprake is, is wel eens voorgekomen.


- Verwijzing naar album 65 (De grasmobiel).
  Album: 202
- Verwijzing naar album 42 (De witte bolhoed).
  Album: 204