FOUTJES IN ALBUM 301 t/m 350

Het is uiteraard onvermijdelijk om voor de volle honderd percent foutloos te werken.
Ook in de albumreeks is er wel eens iets fout gelopen. Het gaat hem veelal om kleine vergetelheden of details.
Het chronologisch overzicht geeft, u de lezer van de albums (eerste druk), een duwtje in de rug om deze foutjes zelf terug te vinden.
Veel zoekplezier!


Tekstfoutjes ...
Bij strook 76.
... eten en geneesmidelen ...
een extra 'd' is echt wel nodig bij 'geneesmiddelen'.

En strook 90 ...
'Als 'ik' jullie goed 'zijn' vastgeknoopt, haal ik jullie op.'...
ziet er beter uit als 'Als jullie goed zijn vastgeknoopt, haal ik jullie op.'

Ook bij strook 95 ...
hier lezen we vreemd genoeg 'baby-surfelandje'
Het is wel degelijk een 'slurfelandje'
  Album: 301

In het kortverhaal 'De sneeuwmaker' (verscheen in 2007, lang nadat 'De Plank' gezonken was) is dit foutje er in geslopen en werd het niet rechtgezet binnen de herwerkte versie tot album 302.
De krasse kapitein vaart tot nader order met 'De Kuip'.

  Album: 302
  Kortverhaal: De sneeuwmaker

Tekstfoutjes ...
Bij strook 21.

... 'verderspelen' wordt nooit als 1 woord geschreven altijd als 'verder spelen'.

En strook 35.
Tweemaal 'de' na elkaar in de zin 'We moesten naar buiten van de ''de'' professor'.
  Album: 303