FOUTJES IN ALBUM 301 t/m 350

Het is uiteraard onvermijdelijk om voor de volle honderd percent foutloos te werken.
Ook in de albumreeks is er wel eens iets fout gelopen. Het gaat hem veelal om kleine vergetelheden of details.
Het chronologisch overzicht geeft, u de lezer van de albums (eerste druk), een duwtje in de rug om deze foutjes zelf terug te vinden.
Veel zoekplezier!


Tekstfoutje bij strook 90.
'Als 'ik' jullie goed 'zijn' vastgeknoopt, haal ik jullie op.'...
ziet er beter uit als 'Als jullie goed zijn vastgeknoopt, haal ik jullie op.'
  Album: 301

Verder nog geen probleempjes...