FOUTEN - HERDRUK

In de rubriek 'Fouten' is een overzicht met schrijf-, kleur- en tekenfoutjes opgenomen betreffende de eerste druk van een album.
Bij het herdrukken van de albumreeks met een nummer beneden de 100 bestaan heel wat herdrukken waar nog geen kleur is gebruikt. Er werd ofwel een zwarte druk gebruikt, ofwel een bruine druk. Meerdere albums kenden zelfs een herdruk in zowel zwart als bruin. Later is de hele reeks herdrukt in kleur.
Tekenfoutjes en/of tekstfoutjes werden bijgestuurd (of weer net niet) maar af en toe kwamen kleurfoutjes in de plaats.
Deze pagina geeft in beperkte vorm een extra toelichting i.v.m. herdrukken en (extra) foutjes.

Lezers die één of andere herdrukfout opmerken kunnen de webmaster mailen met de foutmelding. Opname in het overzicht kan enkel wanneer de mail vergezeld is van een gescande pagina met de desbetreffende fout.


Eerste druk ↣ 'Purpere pillen' ↣ dit album had geen kleurendruk - OK.
Herdruk ↣ 'Purperen pillen' • Pagina 3 - strook 1 tot 4 - Van Zwarte Piet wordt toch verondersteld dat deze een vrij donkere huidskleur heeft. Hier is hij net iets te bleek uitgevallen.
 ↣ Bij herdruk 'Nieuwe look' rechtgezet.
  (↣ Nieuwe look - cover/introcuctiepagina/achterflap/inhoudsopgave - is van toepassing sedert de restyling van de hele reeks vanaf 2013)

  Album: 4
Eerste druk ↣ 'Purpere pillen' ↣ dit album had geen kleurendruk - OK.
Herdruk ↣ 'Purperen pillen' • Pagina 3 - strook 2 - beeldplaatje 4 - Piet zoekt een pak. Het draagt nummer 351. Op beeldplaatje 5 is er geen nummer meer. Pagina 5 - strook 1 - beeldplaatje 1 - Het pak draagt nu nummer 7125.
  Album: 4
Eerste druk ↣ 'Purpere pillen' ↣ dit album had geen kleurendruk - OK.
Herdruk ↣ 'Purperen pillen' • Pagina 45 - strook 1 - beeldplaatjes 1&2 - Teofiel draagt een pyama. Strook 2 - beeldplaatje 4- Teofiel draagt nu een wit hemd. Strook 2 - beeldplaatje 6 - Teofiel draagt terug zijn pyama.
  Album: 4
Eerste druk ↣ 'Purpere pillen' ↣ dit album had geen kleurendruk - OK.
Herdruk ↣ 'Purperen pillen' • Laatste pagina - strook 4 - beeldplaatjes 1/2 & 4 - De jas van Jommeke verandert van rood naar blauw.

 ↣ Bij herdruk 'Nieuwe look' rechtgezet.
  Album: 4
Eerste druk ↣ 'Op heksenjacht' ↣ dit album had geen kleurendruk - OK.
Herdruk ↣ 'Op heksenjacht' •
Doorheen het album spreekt men van 'Haakneus' terwijl het oorspronkelijk 'Hakeneus' was.
  Album: 14
Eerste druk ↣ 'Het staartendorp' Pagina 40 in tekst: 'Gij steekt toch niks uit dat deugt!' - OK.
Herdruk ↣ 'Het staartendorp' • Pagina 44 - 'Jij steekt toch niks uit dat deugd!' ... 'deugt' is correcter.
  Album: 15
Eerste druk ↣ 'Apen in huis' ↣ dit album had geen kleurendruk - OK.
Herdruk ↣ 'Apen in huis'
(Niet gekleurd - Bruine druk)
Pagina 1.
In enkele albums ontbreekt het rechteroog van Jommeke.

 ↣ Bij herdruk kleur en 'Nieuwe look' rechtgezet.
  Album: 20
Eerste druk ↣ 'Dolle fratsen' ↣ dit album had geen kleurendruk - OK.
Herdruk - (Niet gekleurd) ↣ 'Dolle fratsen'
Cover ↣ Onderaan rechts ontbreekt de tekst 'Weer een kapoentjesuitgave' in de witte strook.
  Album: 23
Eerste druk ↣ 'De schat van de zeerover' ↣ Locatie van de schat in lengte- en breedtegraden - OK.
Herdruk ↣ 'De schat van de zeerover'
Pagina 8 ↣ Op het bootje staat plots een andere waarde voor de co√∂rdinaten, namelijk N. 53-2-17 - O. 10-1-24 en Jommeke heeft het over N. 51-24-11 - O. 4-34-28.
De oorspronkelijke locatie, die Jommeke komt te vermelden, is min of meer 'Wuustwezel' en kan kloppen, de locatie op het bootje is in de buurt van Munster - Duitsland.
Wie maakte hier een foutje betreffende de exacte locatie?
Tot op heden onbekend!


  Album: 37
Eerste druk ↣ 'Anakwaboe' ↣ dit album had geen kleurendruk - OK.
  ↣ deze onopvallende tekortkomingen zijn soms moeilijk aanwijsbaar en voor discussie vatbaar.

Pagina 23 - strook 1 - beeldplaatje 2 - de zakjes op het rokje van Annemieke ontbreken. Pagina 35 - strook 1 - beeldplaatje 2 - zie je dit nogmaals.
Herdruk kleur ↣ 'Anakwaboe' • Foutjes werden toch gecorrigeerd ↣ alle twijfel is nu weggenomen.
Pagina 28 - strook 4 - het kapsel van Jommeke is niet ingekleurd.
Pagina 29 - strook 3 - het kapsel van Jommeke is niet ingekleurd.
Op pagina 46 verwijst een tekstballon naar Jommeke in plaats van naar zijn vrienden.

 ↣ Bij herdruk 'Nieuwe look' rechtgezet.
  Album: 40
Eerste druk ↣ 'De zilveren giraf' ↣ dit album had geen kleurendruk - OK.
Herdruk ↣ 'De zilveren giraf' • Pagina 6 - strook 3 - beeldplaatje 3 - rechts van professor Gobelijn staat een geel apparaat en in het volgende beeldplaatje is het plots rood.
  Album: 48

Eerste druk ↣ 'De zingende oorbellen ↣ dit album had geen kleurendruk - OK.
Herdruk ↣ 'De zingende oorbellen' • Pagina 18 - strook 2 - beeldplaatje 1 - Jommekes trui heeft geen blauwe kleur, maar egaal wit.
 ↣ Bij herdruk 'Nieuwe look' rechtgezet.
  Album: 52
Eerste druk ↣ 'De zingende oorbellen ↣ dit album had geen kleurendruk - OK.
Herdruk ↣ 'De zingende oorbellen' • Pagina 31/36 - strook 1/strook 4 - beeldplaatje 1/beeldplaatje 4 - de sleutel heeft een kleurverandering ondergaan van goud naar wit op pagina 44 - strook 3 - beeldplaatje 3.
  Album: 52
Eerste druk ↣ 'De grasmobiel' ↣ dit album had geen kleurendruk - OK.
Herdruk ↣ 'De grasmobiel' Pagina 9 - strook 1 - beeldplaatje 1 - De goudkleurige plaat bij de ingang van het domein van professor Gobelijn, met tekst 'Jeremias Gobelijn - Professor in alles', ontbreekt.

 ↣ Bij herdruk 'Nieuwe look' rechtgezet.
  Album: 65
Eerste druk ↣ 'De grasmobiel' ↣ dit album had geen kleurendruk - OK.
Herdruk ↣ 'De grasmobiel' • Pagina 22 - strook 1 - beeldplaatje 2 - Teofiel draagt wit-groen gestreepte sokken. Strook 2 - beeldplaatje 1 - Plots draagt Teofiel wit-blauw gestreepte sokken.
Pagina 23 - strook 4 - beeldplaatje 2 - Teofiel's kousen zijn nu wit-rood gestreept.

 ↣ Bij herdruk 'Nieuwe look' rechtgezet.
  Album: 65
Eerste druk ↣ 'De gekke wekker' ↣ dit album had geen kleurendruk - OK.
Herdruk ↣ 'De gekke wekker' • Pagina 36 - strook 2 - de auto van professor Gobelijn is rood van kleur, maar hier zien we hem plots in het geel.

  Album: 73

Eerste druk ↣ 'De Kikiwikies' ↣ Dit album had geen kleurendruk - OK.
Herdruk ↣ 'De Kikiwikies' • De trui - doorhet hele verhaal -  van Boemel is hier niet blauw-geel gestreept, wat we al altijd gewoon waren, maar blauw-rood.

  Album: 74
Eerste druk ↣ 'Het plezante kliekske' ↣ Dit album had geen kleurendruk/gag niet opgenomen - OK.
Herdruk ↣ 'Het plezante kliekske' • Jommeke en Filiberke kloppen met de hamer op hun linkerduim en bij de omzwachteling is dat plots de rechterduim. 

  Album: 79
Eerste druk ↣ 'De lustige slurvers' ↣ Dit album had geen kleurendruk - OK.
Herdruk ↣ 'De lustige slurvers' • Pagina 37 - strook 1/2 - In strook 1 is de achtergrond lichtblauw en in strook 2 wordt dat plots lichtgeel. Er is verwarring mogelijk tussen binnen en buiten.
 ↣ Bij herdruk 'Nieuwe look' rechtgezet.
Wel nog een leeg lichtgeel rechthoekig vlak op de voorgrond in strook 1 - beeldplaat 2. De tekst 'WAT LATER ...' ontbreekt.

  Album: 86
Eerste druk ↣ 'Het jubilee' ↣ Kleurfoutje op pagina 42 betreffende de kledij van Anatool.
Herdruk ↣ 'Het jubilee' • Tot en met de zesde herdruk is deze fout niet gecorrigeerd.

  Album: 100
Eerste druk ↣ 'De knook van Azmor' ↣ OK.
Herdruk ↣ 'De knook van Azmor' • Pagina 6 - strook 2 - beeldplaatje 3 - Een stuk zwarte lijn van een tekstballon ontbreekt in sommige herdrukken.
 ↣ Bij herdruk 'Nieuwe look' rechtgezet.
  Album: 105
Eerste druk ↣ 'De knook van Azmor' ↣ OK.
Herdruk ↣ 'De knook van Azmor' • Pagina 10 - strook 3 - beeldplaatje 2 - De Miekes dragen een groen badpak. Twee pagina's later is dit plots paars.
 ↣ Bij herdruk 'Nieuwe look' rechtgezet.
  Album: 105
Eerste druk ↣ 'Drie toverstokjes' ↣ OK.
Herdruk ↣ 'Drie toverstokjes' • Pagina 3 - er is geen vermelding (onderaan pagina) gemaakt, in bepaalde herdrukken (ook binnen herdruk 'Nieuwe look'), naar 'De zilveren giraf'.
  Album: 161
Eerste druk ↣ 'Fifi in de knoei' ↣ OK.
Herdruk ↣ 'Fifi in de knoei' • Pagina 27 - er is een vermelding naar 'Hondenjacht', onderaan de pagina, terwijl in de teksballonnen niets is aangegeven. 'Hondenjacht' is bovendien een verhaal uit een vakantiealbum.
  Album: 172
Eerste druk ↣ 'Gerommel in de Far West' ↣ OK.
Herdruk ↣ 'Gerommel in de Far West' • ↣ Albumcover - Het albumnummer is 180 in plaats van 195 (uitgave 2011).

Pagina 34 - strook 1 - beeldplaatje 2 - Tekstfoutje ↣ '... hun ton ...' moet zijn ... hun tong ...' (herdruk 2018).

  Album: 195
Eerste druk ↣ 'Stefanie Stekkebeen' ↣ OK.
Herdruk ↣ 'Stefanie Stekkebeen' • Pagina 9 - strook 3 - beeldplaatje 1 - er is een lege tekstballon in sommige herdrukken.
  Album: 200