GETALLENREGEN
Aantal volgeschreven tekstballonen 172 080
Aantal getekende beeldplaatjes 144 993
Aantal onbekende figuranten (postbode, agent...) die hun opwachting maakten 9 096
Aantal maal dat dieren en diersoorten in de verhalen voorkwamen 1 649
Aantal met naam bekende figuranten die ooit hun opwachting maakten 1 043
Aantal verschillende gebruikte beledigende termen doorheen de albumreeks 438
Aantal tekst-, kleur- en tekenfoutjes die werden gemaakt 294
Aantal tot op heden bekende inwoners van Zonnedorp 234
Aantal avonturen op buitenlandse locaties 212
Aantal maal dat Jommeke andere kledij droeg buiten zijn normale outfit 202
Aantal uitvindingen die professor Gobelijn reeds gedaan heeft 184
Aantal verschillende vloeken die doorheen de albums gehanteerd werden 118
Aantal figuranten die niet getekend werden maar wel vernoemd 113
Aantal avonturen in Zonnedorp 91
Aantal misdrijven die Anatool pleegde 85
Aantal gevleugelde termen die Jan Haring ten berde bracht 84
Aantal verschillende voertuigen waar Jommeke ooit van gebruik maakte 83
Aantal enigszins vreemde spelletjes die Filiberke ooit speelde 78
Aantal schatten die Jommeke wist te vinden 52
Aantal maal dat Flip de redder in nood was 49
Aantal avonturen op niet exact te bepalen locaties 37
Aantal avonturen op zuiver Belgische locaties buiten Zonnedorp 28
Aantal personages in aanvullende hoofdfiguurrol naast Jommeke 23
Aantal vreemd klinkende talen die ergens gesproken werden 15
Aantal maal dat Flip zijn hart verliest aan een vrouw 13
Aantal maal dat Flip dronken werd 10
Aantal maal dat het labo van professor Gobelijn ontplofte 7
Aantal talen waarin Jommekesalbums ooit werden gepubliceerd 7