GETALLENREGEN
Aantal tekstballonen 176 983
Aantal getekende beeldplaatjes 149 226
Aantal onbekende figuranten (postbode, agent, ...) die hun opwachting maakten 9 333
Aantal maal dat dieren en diersoorten in de verhalen voorkwamen 1 712
Aantal met naam bekende figuranten die ooit hun opwachting maakten 1 116
Aantal uniek en apart gebruikte beledigende termen doorheen de albumreeks 446
Aantal tekst-, kleur- en tekenfoutjes die werden gemaakt 321
Aantal tot op heden bekende inwoners van Zonnedorp 249
Aantal avonturen op buitenlandse locaties 216
Aantal maal dat Jommeke andere kledij droeg buiten zijn normale outfit 207
Aantal uitvindingen die professor Gobelijn reeds gedaan heeft 188
Aantal figuranten die niet getekend werden maar wel vernoemd 140
Aantal verschillende vloeken die doorheen de albums gehanteerd werden 119
Aantal avonturen in Zonnedorp 101
Aantal verschillende vervoermiddelen waar Jommeke ooit van gebruik maakte 91
Aantal misdrijven die Anatool pleegde 89
Aantal gevleugelde termen die Jan Haring ten berde bracht 84
Aantal enigszins vreemde spelletjes die Filiberke ooit speelde 79
Aantal schatten die Jommeke wist te vinden 52
Aantal maal dat Flip de redder in nood was 50
Aantal avonturen op niet exact te bepalen locaties 37
Aantal avonturen op zuiver Belgische locaties buiten Zonnedorp 30
Aantal personages in aanvullende hoofdfiguurrol naast Jommeke 23
Aantal vreemd klinkende talen die ergens gesproken werden 16
Aantal maal dat Flip zijn hart verliest aan een vrouw 15
Aantal maal dat Flip dronken werd 10
Aantal maal dat het labo van professor Gobelijn ontplofte 7
Aantal talen waarin Jommekesalbums ooit werden gepubliceerd 7