GETALLENREGEN
Aantal tekstballonen 183 271
Aantal getekende beeldplaatjes 154 165
Aantal onbekende figuranten (postbode, agent, ...) die hun opwachting maakten 9 623
Aantal maal dat dieren en diersoorten in de verhalen voorkwamen 1 828
Aantal met naam bekende figuranten die ooit hun opwachting maakten 1 167
Aantal uniek en apart gebruikte beledigende termen doorheen de albumreeks 449
Aantal tekst-, kleur- en tekenfoutjes die werden gemaakt 325
Aantal tot op heden bekende inwoners van Zonnedorp 259
Aantal avonturen op buitenlandse locaties 223
Aantal maal dat Jommeke andere kledij droeg buiten zijn normale outfit 217
Aantal uitvindingen die professor Gobelijn reeds gedaan heeft 195
Aantal figuranten die niet getekend werden maar wel vernoemd 159
Aantal verschillende vloeken die doorheen de albums gehanteerd werden 119
Aantal avonturen in Zonnedorp 108
Aantal verschillende vervoermiddelen waar Jommeke ooit van gebruik maakte 94
Aantal misdrijven die Anatool pleegde 91
Aantal gevleugelde termen die Jan Haring ten berde bracht 86
Aantal enigszins vreemde spelletjes die Filiberke ooit speelde 81
Aantal schatten die Jommeke wist te vinden 52
Aantal maal dat Flip de redder in nood was 51
Aantal avonturen op niet exact te bepalen locaties 38
Aantal avonturen op zuiver Belgische locaties buiten Zonnedorp 31
Aantal personages in aanvullende hoofdfiguurrol naast Jommeke 23
Aantal vreemd klinkende talen die ergens gesproken werden 16
Aantal maal dat Flip zijn hart verliest aan een vrouw 15
Aantal maal dat Flip dronken werd 10
Aantal vreemde talen waarin Jommekesalbums ooit werden gepubliceerd 9
Aantal maal dat het labo van professor Gobelijn ontplofte 7