GETALLENREGEN
Aantal tekstballonen 174 697
Aantal getekende beeldplaatjes 147 185
Aantal onbekende figuranten (postbode, agent...) die hun opwachting maakten 9 154
Aantal maal dat dieren en diersoorten in de verhalen voorkwamen 1 693
Aantal met naam bekende figuranten die ooit hun opwachting maakten 1 088
Aantal uniek en apart gebruikte beledigende termen doorheen de albumreeks 446
Aantal tekst-, kleur- en tekenfoutjes die werden gemaakt 301
Aantal tot op heden bekende inwoners van Zonnedorp 241
Aantal avonturen op buitenlandse locaties 214
Aantal maal dat Jommeke andere kledij droeg buiten zijn normale outfit 204
Aantal uitvindingen die professor Gobelijn reeds gedaan heeft 185
Aantal verschillende vloeken die doorheen de albums gehanteerd werden 119
Aantal bekende figuranten die niet getekend werden maar wel vernoemd 114
Aantal avonturen in Zonnedorp 97
Aantal misdrijven die Anatool pleegde 86
Aantal verschillende voertuigen waar Jommeke ooit van gebruik maakte 86
Aantal gevleugelde termen die Jan Haring ten berde bracht 84
Aantal enigszins vreemde spelletjes die Filiberke ooit speelde 78
Aantal schatten die Jommeke wist te vinden 52
Aantal maal dat Flip de redder in nood was 49
Aantal avonturen op niet exact te bepalen locaties 37
Aantal avonturen op zuiver Belgische locaties buiten Zonnedorp 29
Aantal personages in aanvullende hoofdfiguurrol naast Jommeke 23
Aantal vreemd klinkende talen die ergens gesproken werden 16
Aantal maal dat Flip zijn hart verliest aan een vrouw 13
Aantal maal dat Flip dronken werd 10
Aantal maal dat het labo van professor Gobelijn ontplofte 7
Aantal talen waarin Jommekesalbums ooit werden gepubliceerd 7