Zonnedorp

Deze plattegrond is slechts een benadering van wat uit de albums kon afgeleid worden. Mogelijk is soms een onvolkomenheid in één bepaald verhaal vast te stellen (dit wordt echter niet als directe fout aanzien).
De plattegrond wordt naar behoefte bijgewerkt in overeenkomst met het merendeel van de verhalen.