FILIBERKE, DE SPELBEDENKER


Wanneer Filiberke alleen is dan verveelt hij zich nooit.

Hij bedenkt wel altijd een of ander nieuw spelletje.

Verder heeft hij ook nog enkele andere eigenaardige trekjes.