FILIBERKE, DE SPELBEDENKER

Wanneer Filiberke alleen is dan verveelt hij zich nooit.
Hij bedenkt wel altijd een of ander nieuw spelletje.
Verder heeft hij ook nog enkele andere eigenaardige trekjes.