JEF NYS
DE GEESTELIJKE VADER VAN JOMMEKE ...
EN VELE ANDEREN ...

Leven en werk.