JEF NYS
DE GEESTELIJKE VADER VAN JOMMEKE...
EN VELE ANDEREN...

Leven en werk.